Restaurering av Frisens park

Restaurering av Frisens park

Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) har inlett en restaurering av Frisens park på Södra Djurgården. Fokusområdet är en trädgårdsarkeologisk utgrävning av den spegeldamm som från 1770-talets mitt utgjorde ett av anläggningens centralmotiv, och som nu återställs till sitt ursprungliga utförande. Frisens park är en välbevarad parkanläggning från 1770-talet, och kan vara Sveriges äldsta park i den […]