Redogörelse för tillgänglighet

Länsstyrelsen i Stockholms län står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur nationalstadsparken.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från nationalstadsparken.se på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss.

Lämna synpunkter på webbplatsen

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Kalender

  • När man navigerar med tangentbord i kalendern är det svårt att se vilket element som är i tangentbordsfokus. 
  • Vissa funktioner i kalendern går inte att nå om man bara använder sig av tangentbordet. 
  • Rubrikstrukturen följer inte alltid den hierarkiska strukturen (H1, H2 och så vidare). 

Kod

  • Webben innehåller kod som inte följer webbstandarder och som inte validerar. 

Ljud

  • Det finns ljudfiler på olika fågelläten som inte presenteras i annan form.

Webbsidor

  • Navigering med endast tangentbord i mobil och platta är krångligt då undermenyn inte hamnar i tangentbordsfokus när den öppnas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av nationalstadsparken.se.

Senaste bedömningen gjordes den 11 juni 2021.
[Webbplatsen publicerades den 14 juni 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 11 juni 2021.