Kaknästornet

Kaknäs är ett medeltida namn på den by som omfattade sydöstra delen av nuvarande Östermalm/Ladugårdsgärde. Byns järnåldersgravfält ligger nära Kaknästornet.

Tornet byggdes 1964-1967 av dåvarande Televerket efter ritningar av arkitektfirman Borgström & Lindroos. Det är med sina 155 meters höjd och 34 våningar en av Skandinaviens högsta byggnader. Tornet är knutpunkten för Teracoms radio- och tv-trafik i Sverige. Från Kaknästornet kontrolleras alla förbindelser och sändare. Även det mesta av satellitkommunikationen går via satellitstationen Skyport Kaknäs. I Kaknästornet arbetar ett 70-tal av Teracoms medarbetare. En viktig uppgift är att koppla upp tillfälliga överföringar åt svenska och utländska programföretag.