Stora Skuggans 4H-gård

1906 invigdes en skjutbana på Stora Skuggan, som användes under de olympiska skyttetävlingarna i Stockholm 1912. Skjutbanan lades ned 1978 i samband med att området omvandlades till ett fritidsområde. Stora Skuggans 4H-gård byggdes 1983.

4H-gården värnar om traditionella svenska lantraser, varav många är utdöende. På gården finns bland annat fjällnära kor, åsbohöns, ryafår, jämtgetter och nordsvenska brukshästar. Djurgården har använts för avelsgårdar, boskapsskötsel och slåtter, och gårdens djur strövar fritt i de historiska betesmarkerna intill gården. Under helgerna är gården öppen för allmänheten och erbjuder då turer med häst och vagn.