Lilla och Stora Skuggan

Namnen på dessa platser präglas av förromantiska strömningar från sent 1700-tal. Sommarstället Lilla Skuggan vid stranden av Lilla Värtan anlades år 1787. Tre år senare köptes egendomen av fru Helena Quiding och döptes om till Heleneberg efter hennes mor Helena Berg. Fru Quiding var god vän till Carl Michael Bellman som skaldade om stället i en parafras till sin tidigare skrivna epistel nr 71, nu med det nya omkvädet.

Ä´ke det gudomligt, prydt
I Floras färg, Heleneberg!

Lilla Skuggan har därefter varit sommarbostad bl.a. för arkitekturprofessorn Fredrik Wilhelm Scholander och konstnären Julius Kronberg och deras familjer. Finansmannen Ivar Kreuger använde på 1920-talet Lilla Skuggan för rekreation och representation. Under Kreugers tid fick bostadshuset ungefär sitt nuvarande yttre utseende.

Stora Skuggan bebyggdes 1793 av en märklig man och mångsysslare, skalden, kanslirådet, direktören för de kungliga teatrarna, sedermera överintendenten och presidenten vid Kommerskollegium, Abraham Niclas Edelcrantz. Han är mera känd som introduktör i vårt land av den optiska telegrafen och av ångmaskinen, enligt den engelska uppfinnaren James Watts principer. Den första ångmaskinen sattes upp i fabrikör Lars Fresks klädesfabrik vid Elfvik på Lidingö år 1804. Edelcrantz bodde på Stora Skuggan till sin död år 1821. Den mest utmärkande byggnaden vid Stora Skuggan är den så kallade Åttkanten, en tvåvåningsbyggnad som möjligen ursprungligen användes till växthus för palmer.