Villa Frescati

Efter Gustaf III:s italienska resa 1783-1784 blev i vårt land italienskt klingande namn ett mode. Särskilt kring Brunnsviken och det kungliga lustslottet Haga finns de väl representerade, Albano, Montebello, Tivoli och Frescati.
Generalen och kungagunstlingen Gustaf Mauritz Armfelt fick av Gustaf III år 1791 besittningsrätten till ett område nära Brunnsvikens östra strand. Stället gav han namnet Frescati, efter staden Frascati sydost om Rom som både kungen och Armfelt besökt under italienska resan.

Det starkt nyklassicistiska bostadshuset med kolonnförsedd portik under en tung tempelliknande fronton skapades av den franskfödde arkitekten Louis Jean Desprez. Men Armfelt fick, till följd av kungens död i mars 1792, aldrig tillfälle bo i sin nybyggda ”villa.” Han, liksom flera andra gustavianer, hamnade i onåd hos hertigregenten Karl (blivande Karl XIII) och den forna kungagunstlingen hamnade i flerårig landsflykt och blev i sin frånvaro till och med dömd till döden. Efter nio års exil återupprättades hans heder av Gustaf IV Adolf. Armfelt trädde senare i Rysk tjänst och dog i sitt fädernesland Finland år 1814.