Djurgårdsbrunn

I gamla tider ”drack man brunn” härute och blev förhoppningsvis lite friskare till kropp och själ. Apotekshuset vid Djurgårdsbrunn byggdes på 1740-talet då medicine doktorn Herman Lithén fick tillstånd att driva en brunnsinrättning kring den hälsokälla som låg här och i slutet av 1600-talet hade ”upptäckts” av den kände kemisten Urban Hjärne. Senare på 1700-talet drevs inrättningen av hovapotekare Schultz som utvidgade anläggningen med nya byggnader.

Sin största glansepok för Djurgårdsbrunn inträdde på 1830- och 1840-talen, sedan Djurgårdsbrunnskanalen muddrats upp och gjorts farbar för roddslupar. Bredvid Apotekshuset ligger Stora kägelbanan från 1880-talet. Vid en av Djurgårdsbrunns kägelbanor grundades år 1913 den så kallade Klothildaklubben med bland andra Albert Engström, Anders Zorn och Carl Larsson som medlemmar. Apotekshuset fick sitt nuvarande utseende på 1930-talet. Djurgårdsbrunns värdshus brann ner år 1988 och numera återstår bara en mindre del som var tidigare var en tillbyggnad till 1700-talsvärdshuse