Haga slott

Hagaparken anlades av Gustav III, vilket förklarar varför den även kallas Gustavianska Parken. Kungen hade även planer på att uppföra det storslagna slottet Stora Haga slott. Men efter skottet på operamaskeraden och kungens död upphörde arbetet.

Det mindre storvulna Haga slott uppfördes av tronarvingen Gustav IV Adolf. Bostaden Gustav III:s paviljong hade då blivit för trång för den växande familjen. Haga slott gick under namnet Barnens Palais eftersom den tjänade som bostad åt de tre barnen.

Arkitekt Carl Christoffer Gjörwell anlitades för projektet. Gjörwell använde Gallodiers villa på Hvilan på Drottningholm som förebild – en byggnad som han själv ritat. I Haga parken har Gjörwell även svarat för ritningarna till Ekotemplet.

1802 påbörjades bygget och 1805 var inredningsarbetet slutfört. 1809 avsattes Gustav IV Adolf och familjen utvisades ur landet.

Från 1820-talet användes slottet som sommarslott för den blivande Oskar I och hans Josephine. På 1860-talet togs det i besittning av Oskar I:s yngste son August och hans maka, prinsessan Teresia av Sachsen-Altenburg.

Efter första världskriget var det tänkt att prins Erik skulle ta över slottet. Han avled emellertid i Spanska sjukan, varpå hans far Gustav den V upplät slottet som sjukhem för Spanska sjukans offer.

Mer om historia kring Haga-Brunnsviken

Bilden föreställer Ekotemplet som ligger i nära anslutning till Haga slott.