Skånska gruvan

I Teknisk Tidskrift förekommer en teckning av ”Skånska storindustrins byggnad” vid Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. I den fantasifulla fasaden förenas drag från renässansen med spansk arkitektur och stilströmningar från industrialismens Nordamerika. Huset liksom flera andra utställningspaviljonger ritades av arkitekt Gustaf Wickman. Här presenterades under utställningen olika större skånska industriföretag inom tegel- och kakelbranschen. På väggarna kan i relieftext alltjämt urskiljas företagsnamnet Cementbolaget, Höganäs och Maltesholm.

Skånska gruvan är en av tre kvarvarande paviljonger från 1897 års Stockholmsutställning. Paviljongen eldhärjades år 1977, men fasaden mot Rosendalsvägen återuppfördes därefter utvändigt till ungefärligt ursprungligt utseende. Byggnaden används numera som museiförråd men här finns också Skansens byggnadsvårdsbutik samt caféet Flickorna Helin & Voltaire.