Kontakt

Här har vi samlat kontaktuppgifter och information som handlar om skötseln av parken. 

Vem gör vad i Nationalstadsparken?

Förvaltarna och markägarna, staten och kommunerna Lidingö, Solna och Stockholm har ett gemensamt ansvar för att ta om hand Kungliga nationalstadsparken och utveckla dess värden. Här finns också betydelsefulla verksamheter som de många museerna och Stockholms universitet. Föreningar och turistföretag bidrar med sina aktiviteter till att skapa ett levande område.

Huvuddelen av Nationalstadsparken ägs av staten genom Statens fastighetsverk. Stockholms stad äger östra delen av Ladugårdsgärdet med Kaknäs och området kring Bellevue. Sedan 2008 ägs Sörentorp längst i norr av fastighetsbolaget Niam. Annan privatägd mark återfinns framför allt i Gärdesstaden och vid Roslagstulls före detta sjukhus.

Cirka 80 procent av marken sköts sedan över två hundra år tillbaka av Kungliga Djurgårdens Förvaltning, som lyder under Ståthållarämbetet och ytterst kungen. En del mark förvaltas också av kommunerna. För mark och byggnader i universitetsområdet vid Frescati svarar det statliga bolaget Akademiska hus medan Statens fastighetsverk har hand om slotten och andra statligt ägda byggnader av högt kulturhistoriskt värde. Inom parken finns också många byggnader i privat ägo.

Förutom att sköta vissa markområden, har kommunerna ett ansvar för parken genom sin fysiska planering. I kommunernas översiktsplaner ges övergripande riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas. Mer detaljerade bestämmelser för mark och byggnader kan ges i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Länsstyrelsen har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med förvaltning och utveckling och verka för området ur ett helhetsperspektiv.

Förvaltning av mark och byggnader

Tipsa förvaltare direkt om nedskräpning med mera så att det kan åtgärdas.

Kungl. Djurgårdens förvaltning (Södra och Norra Djurgården, Haga och Ulriksdal).
E-post till Kungl. Djurgårdens förvaltning om Nationalstadsparken
Telefonnummer växel 08-402 60 00

Statens fastighetsverk (Hagaparken, Ulriksdal, slotten och statliga byggnadsminnen)

Solna stad (Tivoli, norra Brunnsviken)

Norrmalms stadsdelsförvaltning (Gärdet, Bellevue)

Akademiska Hus (Universitetet och Vetenskapsstaden) 

Webbsidan och övergripande frågor om Kungliga nationalstadsparken
Länsstyrelsen i Stockholm
E-post till Länsstyrelsen om Nationalstadsparken

Evenemang

För aktuella evenemang i kalendariet på denna webbplats finns kontaktuppgifter på evenemangssidan.

Några andra webbsidor där du kan hitta information om vad som händer i parken:

www.royaldjurgarden.se
www.kungligaslottet.se
www.utinaturen.nu
www.bergianska.se
www.nrm.se (Naturhistoriska riksmuseet)
www.waldemarsudde.se
www.solna.se
www.ekoparken.org
www.sjogard.se
www.haga-brunnsviken.org

Byggande i och kring parken – ansvarig kommun

Stadsbyggnadskontoret, Solna stad

Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Stadsbyggnadskontoret, Lidingö stad

Föreningar arbetar med att värna parken

Förbundet för Ekoparken

Stockholms sjögård

Världsnaturfonden WWF

Kommittén för Gustavianska Parken 

Haga-Brunnsvikens vänner 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.