Arbeten i parken

Nu är det bråda tider i parken. Det fixas och fejas för att du som besökare ska få en trevlig upplevelse och för att natur och djur ska få bästa möjlighet att bo och överleva i parken. Det pågår flera arbeten och projekt i parken, här finner du några.

Kungligt kulturarv återskapas

Under våren och sommaren genomförs arbeten i Nationalstadsparken – på Kungliga Djurgården och i Ulriksdals slottspark – för att återskapa kulturhistoriska värden och tillgängliggöra det gröna kulturarvet.

Restaurering av Frisens park

Kungl. Djurgårdens förvaltning (KDF) restaurerar Frisens park på södra Djurgården. Första steget är en trädgårdsarkeologisk utgrävning av en damm från 1700-talets mitt, som ska återställas till sitt ursprungliga utförande. 

Lillsjöns fiskvåtmark

Lillsjöns fiskvåtmark har dämts upp och bjuder in lekande gäddor och aborrar för att förstärka fiskbeståndet i havet. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms stad, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Världsnaturfonden.

Pollinerarvänlig park

I Kungliga nationalstadsparken är antalet pollinerare lågt vilket konstaterades vid en inventering. Projektet Pollinera Parken, som initierats av Förbundet för Ekoparken och som U&We medverkat till, vill tillsammans med Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Vetenskapens Hus ändra på det.

Biologisk mångfald – Bredbandad ekbarkbock sprids i länet

Den sällsynta skalbaggen bredbandad ekbarkbock är på uppgång. I Stockholms län har artens huvudsakliga kända förekomstområde tidigare varit i och omkring ekmiljöerna i Nationalstadsparken. Men efter en inventering som Länsstyrelsen har gjort går det nu att konstatera att skalbaggen har spridit sig till fler delar i länet.

Entréer till Nationalstadsparken

Välkommen till Kungliga nationalstadsparken.