Skafferiet

På Stora Skuggan står en så kallad dragonlada som nu inrymmer Skafferiets restaurang och café. Den flyttades 1987 dit från Gärdet.

Dragongården, där dragonladan tidigare stod, är belägen på Gärdet. Huvudbyggnaden uppfördes 1879-1881. Sedan 1990-talet är den hemvist för Kinas ambassad.

En dragon, franska för drake, var ursprungligen en infanterisoldat som förflyttade sig till häst men stred till fots.