Galärvarvsporten

Galärer var långa låga grundgående träfartyg med några kanoner i fören som roddes eller seglades. De var främst avsedda för krigsbruk i skärgårdarna. Arméns flottas galäreskader hade sedan år 1722 sin vinterförvaring inom nuvarande Galärvarvet.

Varvsområdet inhägnades på 1830-talet av Galärvarvsmuren, byggd i gotisk stil av tegel. Huvudentrén med dess befästningslika miniatyrtorn heter Götiska porten och har liksom muren arkitekt Fredrik Blom som upphovsman. En vaktbyggnad innanför kallades Kastellet. Innanför muren ligger Galärvarvskyrkogården.