Stallmästaregården

Stallmästargården är Stockholmstraktens äldsta bevarade utvärdshus som fortfarande är restaurang. Det har anor som värdshus från Karl X Gustafs tid på 1650-talet, men är ännu äldre och leder sitt ursprung som bostad åt stallmästaren vid det närbelägna Karlbergs slott.

Under 1700-talet kunde man räkna till mellan 25 och 30 krogar och värdshus i bara Solna socken.

Stallmästargårdens centrala läge vid Uppsalavägen, ”stora landsvägen” betydde mycket för dess popularitet. Dessutom passerade här förbi den livligt trafikerade vintervägen som var utstakad på den tillfrusna Brunnsviken.

Under 1730- och 1740-talen upplevde Stallmästargården en första glansperiod som krog då den innehades av den holländske falkenerargesällen Lucas Boogers. Han hade sannolikt inkallats till vårt land av den jaktintresserade kung Fredrik I. Många av Stallmästargårdens dåtida gäster tillhörde samhällets högre sociala skikt.

En andra högkonjunktur hade värdshuset på 1820- och 1830-talen, då kanske mer för samhällets bredare lager och för de många resenärer som dagligen passerade här förbi. Resandefrekvensen på landsvägarna till och från huvudstaden var under dessa år ständigt tilltagande.

De äldsta bevarade längorna i nuvarande Stallmästargården härrör från 1740-talets ombyggnader. Det åttkantiga dekorativa lusthuset på gårdsplanen, byggt under sent 1600-tal, flyttades till Stallmästargården före år 1740, men anses att från början ha stått vid någon annan gård.