Natur

Naturen i Kungliga nationalstadsparken är starkt präglad av hur människorna – inte minst de olika kungarna – har använt och format landskapet.

Ur ett europeiskt perspektiv representerar parkens natur en mycket stor artrikedom.