Historia

Kungliga nationalstadsparken har många historier att berätta. I parken finns spår av viktiga skeden i Sveriges historia. Vi kan se olika tiders ideal i konst, arkitektur och landskap. Kungarnas personliga förkärlek till olika områden avspeglar sig också, liksom deras fritidsintressen. Sist men inte minst har parken genom århundradena haft en plats i de vanliga Stockholmarnas liv.