Djur

Djur- och växtlivet är mycket rikt med ett stort antal sällsynta, och i vissa fall hotade arter. Den biologiska mångfaldens främsta värden i parken är både ur ett regionalt och nationellt perspektiv knutna till ek och andra ädla lövträd.