Invigning av Lillsjöns fiskvåtmark i Nationalstadsparken

Invigning av Lillsjöns fiskvåtmark i Nationalstadsparken

Välkomna till invigningen av Lillsjöns fiskvåtmark den 12 maj klockan tio. Våtmarken är uppdämd under våren och bjuder nu in lekande rovfiskar, framför allt gäddor och abborrar. Det blir invigning med fanfar och intervjuer med kunglig ståthållare, Stockholms stads idrottsborgarråd och företrädare från Världsnaturfonden. Idag är minskande rovfiskbestånd i skärgården ett av de stora hoten […]

Invigning av Djurgårdsstrand – gammal gata med helt nytt namn

Djurgardsstrand

I 106 år har en av de mest populära strandpromenaderna i Stockholm och i Nationalstadsparken saknat namn. Det fanns ett namn redan 1915, men det föll i glömska. Idag klockan 12 är det därför dags att återinviga och namnge sträckan mellan Vasamuseet och marinmuseet Vrak på Djurgården – välkommen till Djurgårdsstrand!

Rosendals trädgård inventerar biologisk mångfald

Humla som samlar pollen i blomma

På Biologiska mångfaldens dag den 22 maj går startskottet för uppropet och tävlingen Ett Stort År på Rosendals Trädgård. Allmänheten bjuds in att inventera det vilda livet över och under jord i trädgården på Rosendal.

Heja Hållbara Djurgården!

I dag lanserar Kungliga Djurgårdens Intressenter – 55 besöksnäringsaktörer på Djurgården – tillsammans en ny webbsajt om arbetet med Det hållbara Djurgården.