Pris för grön destination

Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete får internationellt erkännande

Kungliga Djurgården tilldelas utmärkelsen Green Destinations Platinum Award för ett strukturerat hållbarhetsarbete inom FNs alla hållbarhetsmål och pekas ut som en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen.

Djurgården och Nationalstadsparken är en grön lunga i vår huvudstad som betyder mycket för såväl stockholmarna som turister och andra besökare. Med ett stort utbud av rekreation och underhållning är Djurgården en betydande del av besöksnäringen i vår huvudstadsregion. Att Djurgården dessutom är en del av vår unika Nationalstadspark gör platsen ännu mer speciell. Ett genomtänkt hållbarhetsarbete är en förutsättning för att naturen och kulturen på Djurgården ska kunna behållas och utvecklas. Den här utmärkelsen är ett kvitto på det arbete och engagemang som Kungliga Djurgården bedriver, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län och ordförande för Nationalstadsparksrådet

Med stöd av Nationalstadsparken och Visit Stockholm driver Kungliga Djurgårdens Intressenter tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning sedan 2016 ett långsiktigt hållbarhetsarbete för att tillsammans göra Djurgården till en hållbar destination. Det hållbara Djurgården

Pressmeddelande Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete