Humla som samlar pollen i blomma

Rosendals trädgård inventerar biologisk mångfald

På Biologiska mångfaldens dag den 22 maj går startskottet för uppropet och tävlingen Ett Stort År på Rosendals Trädgård. Allmänheten bjuds in att inventera det vilda livet över och under jord i trädgården på Rosendal.

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och därmed människans existens. Men den biologiska mångfalden är hotad – arter försvinner varje dag samtidigt som den ekologiska ”läskunnigheten” i samhället sjunkit drastiskt under lång tid. Kunskap om naturen blir ett livsviktigt redskap för vår framtid, därför startar initiativet Ett Stort År på Rosendals Trädgård.

Projektet för att kartlägga och vidta åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster samt kommunicera kring dem möjliggörs via medel från Länsstyrelsen avsatta för åtgärder inom Nationalstadsparken.

Läs mer om projektet hos Rosendals Trädgårds webbplats

Läs mer om inventeringen i projektet i appen iNaruralist