Restaurering av Frisens park

Restaurering av Frisens park

Kungliga Djurgårdens förvaltning (KDF) har inlett en restaurering av Frisens park på Södra Djurgården. Fokusområdet är en trädgårdsarkeologisk utgrävning av den spegeldamm som från 1770-talets mitt utgjorde ett av anläggningens centralmotiv, och som nu återställs till sitt ursprungliga utförande.

Frisens park är en välbevarad parkanläggning från 1770-talet, och kan vara Sveriges äldsta park i den engelska landskapsstilen. Efter att KDF förvärvade egendomen 1838 öppnades parken upp för allmänheten och blev ett populärt besöksmål. Spegeldammen fylldes igen och under 1900-talet förlorade Frisens park successivt sin dragningskraft. Idag är den högt belägna parkanläggningen okänd för många djurgårdsbesökare, vilket Djurgårdsförvaltningen vill ändra på.

Den trädgårdsarkeologiska utgrävningen pågår vecka 20-21 under ledning av Arkeologerna från Statens Historiska museer och Nivå Landskapsarkitektur. Med projektet vill KDF lyfta fram och förstärka parkanläggningens natur- och kulturvärden samt främja områdets biologiska mångfald. Projektet delfinansieras med medel från utvecklingsanslaget för Nationalstadsparken genom Länsstyrelsen i Stockholms län.

Till pressmeddelande