Heja Hållbara Djurgården!

I dag lanserar Kungliga Djurgårdens Intressenter - 55 besöksnäringsaktörer på Djurgården – tillsammans en ny webbsajt om arbetet med Det hållbara Djurgården.

Det hållbara Djurgården ska vara en kunskapsbank för det gemensamma hållbarhetsarbetet och en inspirationsplats för alla som vill vara med i utvecklingsresan mot en hållbar framtid.

En världsutställning i hållbarhet

2018 startade de 55 aktörerna verksamma på Södra Djurgården en gemensam resa för att ännu en gång göra Djurgården till en plats för världsutställning – denna gång med hållbarhet som ledstjärna. Syftet var att ligga i framkant och leda utvecklingen.

En avsiktsförklaring, systematiskt arbete, fyra fokusområden, samverkan som hävstång och FN:s globala hållbarhetsmål som ledstång, har lett fram till ett stort antal projekt och satsningar som de nu delar med sig av för andra att inspireras av.

Vad menas då med hållbarhet?

Det handlar om att tänka hållbar framtid i stort och smått. Till exempel har man på Djurgården enats om att skapa en fossilfri och bilfri miljö, man satsar på hållbar matkultur, man arbetar med att hålla Djurgården rent och snyggt, att i möjligaste mån skippa plast och engångsartiklar, att skapa pollinerarvänliga trädgårdar och miljöer och att genom utställningar och evenemang öka sin egen och besökares kunskap och engagemang kring hållbarhet.

Södra Djurgården = Nationalstadsparkens ”Evenemangspark” – det är sedan gammalt

Genom århundranden har Södra Djurgården haft en plats i Stockholmarnas liv. Hit har man kommit för att promenera, ha picknick i den gröna naturen, äta på restauranger och caféer, samt ta del av alla museer, sevärdheter, innovationer och attraktioner.

Området har historiskt varit en plats som haft stor betydelse för invånarnas rekreation – en oas för avkoppling, nöjen och återhämtning. Att samma möjligheter finns att erbjuda även idag är också – just det – hållbarhet.

Läs mer

På den nya webbsajten kan du läsa om projekten, initiativen, arbetssätten och människorna bakom och låta dig inspireras.

Det hållbara Djurgården