Kaknästornet

Arkeologidagen 2022 i Nationalstadsparken

Arkeologidagen är en nationell temadag där du får möjlighet att upptäcka Sveriges kulturhistoria och lära dig mer om arkeologins arbetssätt och upptäckter. Sista söndagen i augusti kan du delta i lokala arrangemang och guidade turer. Arkeologidagen | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Välkommen till en fältvandring under kunnig ledning av Clas Tollin i spåren av äldre boplatser i Djurgårdslandskapet innan det blev Djurgård.

Clas Tollin, filosofie doktor i kulturgeografi och docent i agrarhistoria vid SLU. Hur levde man på järnåldern i Djurgårdslandskapet och hur kan det ha sett ut? Dessa  frågor får vi svar på med Clas hjälp och stöd av spår i terrängen.

Söndagen den 28 augusti – kl. 10:00-11:30

Adress: Kaknästornet, Stockholm (Parkeringen), Stockholm

Mer information på Riksantikvarieämbetets hemsida:  Äldre gravar och bebyggelse på Djurgårdsmark | Riksantikvarieämbetet (raa.se)