Invigning av Lillsjöns fiskvåtmark i Nationalstadsparken

Invigning av Lillsjöns fiskvåtmark i Nationalstadsparken

Välkomna till invigningen av Lillsjöns fiskvåtmark den 12 maj klockan tio. Våtmarken är uppdämd under våren och bjuder nu in lekande rovfiskar, framför allt gäddor och abborrar. Det blir invigning med fanfar och intervjuer med kunglig ståthållare, Stockholms stads idrottsborgarråd och företrädare från Världsnaturfonden. Idag är minskande rovfiskbestånd i skärgården ett av de stora hoten […]