Våtmark vid Bergshamra.

Den nya våtmarken i Bergshamra. Foto: Nils Forsberg/Solna stad.

Grafiskt element

Ny våtmark och bohålor åt groddjuren i vinter

 

2020-10-20

Planer på att rensa upp bland dikesmarkerna vid Tivoliområdet har funnits länge. Men istället för att leda bort vattnet ur den sanka marken till Brunnsviken har Solna stad samlat det i en anlagd våtmark. En lösning som stadsträdgårdsmästare Nils Forsberg hoppas ska gynna både människor och groddjur.

- Förhoppningen är att vi på det här viset får bukt med både myggproblemen som bland annat kolonisterna i närliggande Bergshamra koloniförening bett om hjälp med, och att vi kan skapa fina livsmiljöer för de groddjur som finns i området.

Markområdet strax väster om Bergshamra koloniområde har alltid varit sankt. Det går att se på äldre kartor över området. Små utspridda vattensamlingar har skapat bra livsbetingelser åt bland annat översvämningsmygg.

- Genom att samla vattnet i den nya våtmarken blir det svårare för myggen att hitta lämpliga ställen att lägga sina ägg och enklare för grodor, paddor och salamandrar att hitta dem och helt enkelt äta upp dem. På det viset hoppas vi nu att det blir färre överlevande mygg i området även om myggen till viss del finns kvar.

För att ytterligare hjälpa groddjuren lite på traven har Solna stad ansträngt sig lite extra för att skapa bra livsbetingelser för groddjuren. I en oansenlig slänt strax intill våtmarken har man täckt högar med sten och ved med jord. Håligheterna som bildas i högen är bra platser för groddjur att övervintra på. Planer finns att kanske sätta upp skyltar som berättar om arbetet längre fram för att fler ska få upp ögonen för och skapa förståelse för djurlivet i området.

Hög med stenar täckt med jord i en slänt. 

"Grodhotellet" består av ved och stenar som täckts med jord. Foto: Nils Forsberg/Solna stad.

Grodyngel i en öppen hand. 

Grodor och salamandrar fanns i området sedan tidigare. Några nya har också kommit till. Foto: Nils Forsberg/Solna stad.


Ny dagvattendamm ger andra förutsättningar

I närheten har det under sommaren även anlagts en ny dagvattendamm. Till skillnad från våtmarken har den direktförbindelse med Brunnsviken och fisk kan vandra upp i dammen. Det gör att den förmodligen inte är en lika välkomnande livsmiljö för groddjuren, men väl hjälper till att förbättra Brunnsvikens vattenkvalitet och ekologiska status.

Åtgärderna positiva för fågellivet

En effekt som redan observerats av såväl våtmarken som dagvattendammen är att fler fåglar har hittat till området. Sedan anläggningarna blev klara har minst 46 fågelarter hittat till platsen, enligt Artportalen. Och tofsvipan, som sedan 2020 är en sårbar art i Sverige, har häckat framgångsrikt i Solna för första gången på närmare 40 år!

Tofsvipa. Foto: Miguel Jaramillo. 

Tofsvipa. Foto: Miguel Jaramillo.

Skriv ut