Experimentalfältet-kalla-kungl-skogs-o-lantbruksakademin-455px

Kungl. Lantbruksakademiens Experimentalfält år 1868, litografi efter teckning av J.F. Meyer (detalj). Med tillstånd från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens.

Grafiskt element

Utställning om Experimentalfältet i höst

 

2020-11-12

På platsen där Stockholms universitets campus ligger finns en lång historia av forskningsverksamhet. Detta uppmärksammas i höst i en utställning på konstmuseet Accelerator vid Frescati. Med anledning av de skärpta allmänna råden är den fysiska utställningen tillfälligt stängd men det går att boka digitala visningar via museets hemsida.

Från jaktpark till Experimentalfält

Under 1600- och 1700-talen användes markerna runt Frescati på norra Djurgården till kunglig jaktpark för att senare gradvis öppnas upp till annat nyttjande, bland annat under en tid, som lustpark.
Med upplysningstiden och den begynnande industrialiseringen växte intresset för odling och vetenskap i Europa och så även här i norr.

1811 instiftades Kungliga Lantbruksakademin av kung Karl XIII och fem år senare inrättas Lantbruksakademins experimentalfält där Campus Frescati ligger idag.

Centrum för jordbruksforskning

Här växte ett centrum för experiment inom jordbruk och fysik fram. Syftet med experimentalfältet var att öka lönsamheten i det svenska jordbruket. Försöksodlingar av havre, rotfrukter, bär och trädgårdsväxter gjordes. Forskning bedrevs på importerade ko- och fårraser för att hitta dem med bäst egenskaper för vårt svenska klimat. 

På Experimentalfältet fanns det även en försöksgård som experimenterade med verktyg och arbetsredskap. En tanke med att använda just marken vid Frescati till ett experimentalfält var för att visa att relativt obrukad mark kunde bli lönsam med modern teknik.

Vid Experimentalfältet fanns även en handelsträdgård och ett lantbruks- och fiskerimuseum (i byggnaden där restaurangen Lantis ligger idag). På universitetsområdet är flera av de gamla byggnaderna från exprimentalfältstiden kvar och används av universitetet.

Mönsterjordbruket vid Stora Skuggan

Vid Stora Skuggan drev ämbets-, riksdags- och vetenskapsmannen (även skalden, teaterchefen och ledamot av Svenska akademin) Abraham Niclas Edelcrantz, ett mönsterjordbruk. Mönsterjordbruket skulle användas i utlärnings- och uppvisningssyfte och vara "samhället till gagn". Inspirationen till detta hade han fått vid resor i England som var ett föregångsland inom jordbruk. Edelcrantz var även en av initiativtagarna till Lantbruksakademin och Experimentalfältet. I anslutning till Engelska villan som Edelcrantz lät uppföra vid Stora Skuggan fanns en åttkantig byggnad där han på försök odlade palmer. Båda byggnaderna är idag byggnadsminnen.

En vetenskapsstad tar form

Vid slutet av 1800-talet och runt sekelskiftet 1900 etablerades det som kom att kallas Vetenskapsstaden. Vetenskapliga institutioner som Skogs- och veterinärhögskolan i Kräftriket, Bergianska trädgården i Frescati Hage och Kungl. Vetenskapsakademin etablerades längs Brunnsvikens strand. Strax intill Experimentalfältet uppfördes Naturhistoriska riksmuseet som invigdes 1916.

Kvar av Experimentalfältet idag

Experimentalfältets jordbruksforskning flyttades på 1940-talet till Ultuna lantbrukshögskola utanför Uppsala, som senare blev en del av dagens Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. I slutet av 1960-talet flyttades även Experimentalfältets trädgårdsskola. Av själva experimentalfältet finns idag endast spår kvar i form av fruktträd, bärbuskar och inslag av främmande trädsorter i området kring Frescati.

Vetenskapsstaden finns däremot bevarad såväl arkitektoniskt som innehållsligt. I området kring Frescati, Kräftriket, Naturhistoriska och Bergianska finns en tydlig arkitektonisk linje av institutionsbyggande väl bevarad och traditionen av forskning, lärande, utvecklingsanda och historia lever vidare.

Utställningen om Experimentalfältet

Utställningen pågår mellan den 7 november 2020 - 14 mars 2021.

Utställningen undersöker experimenterandets roll i samhället då och nu. Den arrangeras av konstmuseet Accelerator som ligger på universitetets campusområde, på den plats där Experimentalfältet en gång låg mitt i nuvarande Nationalstadsparken.

På sin webbsida skriver museet så här "I den kommande utställningen experimenterar åtta samtida konstnärskap kring leverne, jordbruk och samhällsbyggande och undersöker experimenterandets roll i samhället då och nu". Utställningen är framtagen i samarbete med forskare vid Stockholms universitet.


>> Läs mer om utställningen på museets hemsida

Skriv ut