Startbild Naturkartan

Upptäck mångfalden i Nationalstadsparken med Naturkartan.

Grafiskt element

Upptäck mångfalden i parken till fots eller på cykel

 

2020-05-22

Idag den 22 maj firas den Biologiska mångfaldens dag. Och faktum är att det finns få områden av motsvarande storlek i landet som har så många noterade arter som Nationalstadsparken. Ett roligt sätt att utforska artrikedomen och de många varierade miljöerna i parken är med Naturkartan.

I Nationalstadsparken ryms ett fantastiskt rikt växt- och djurliv. Det som gör området så unikt är blandningen av olika sorters miljöer - här möts parker, koloniodling, naturskog, ängar, hagar, bryn och stränder - miljöer som ger förutsättningar för många arter att trivas.

Århundraden med betes- och ängsmarker

En förklaring till mångfalden och artrikedomen är att marken här har brukats på olika sätt av människan under en lång tid. Stora delar av Nationalstadsparken var under flera hundra år ett ängs- och beteslandskap som var mycket artrikt. Rester av detta landskap finns till exempel vid Kaknäs ängar och Stora Skuggan. Både betesdrift och traditionell slåtter bidrar till att stärka och bibehålla artrikedomen och tillämpas igen i förvaltningen på olika platser i parken.

Jaktparken och det kungliga inflytandets betydelse för artrikedomen

Det kungliga inflytandet har bidragit både till att området finns kvar så oexploaterat och tillgängligt som det är nu och till artrikedomen.  Till exempel hängnades Norra och Södra Djurgården in och användes från 1680-talet och under 1700-talet som kunglig jaktmark. Viltet betade bort sly och kvar blev lövskog och ädelträd, bland annat de gamla ekarna som  var och en kan innehålla hundratals arter. Eken är Nationalstadsparkens karaktärsträd nummer ett. Den stod även länge under kungligt skydd då kronan ville ha ekens kärnvirke för skeppsbyggeri och förbjöd befolkningen att ta bort ekar från sina marker.

Koloniträdgårdarna lockar till sig och behåller pollinerare

En helt annan sorts mångfald är den som finns i de prunkade koloniträdgårdarna i Bergshamra och i Albano. 1905 anlades Stockholms första koloniträdgårdsområde Söderbrunn vid Albano. Koloniträdgårdarna skapades för att ge mindre bemedlade stadsbor möjlighet att dryga ut försörjningen genom odling och samtidigt få frisk luft. Idag fyller de en minst lika viktig funktion genom att de lockar till sig och ger föda åt bin och andra pollinerare - en förutsättning för ett fungerande ekosystem.

Utforska parkens flora och fauna med Naturkartan

Du kan själv ta dig runt och undersöka parken  - hitta ditt favoritträd (det äldsta är nog Prins Eugens ek vid Waldemarsudde), titta på livet i hägerkolonin eller på andra spännande fåglar vid Isbladskärret, gosa med fåren i beteshagen vid Stora Skuggan, låt dig hänföras av blomsterprakten vid slotten Ulriksdal i norr eller Rosendal på Södra djurgården eller i odlingslådorna i Tessinparken eller vid stadsodlingen Bellevue Farm.

Ta hjälp av Naturkartan där det finns en ny guide för Nationalstadsparken med utflyktsmål och slingor för såväl cykel som promenader. Den finns även som app och är gratis att använda.

>> Till Naturkartan.se


Om biologiska mångfaldens dag

Biologiska mångfaldens dag 22 maj är en av internationell temadag utsedd av FN.  Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

Skriv ut