Bi som pollinerar foto Johan Pontén

Bi som pollinerar. Foto: Johan Pontén.

Grafiskt element

Plantering för biologisk mångfald på Gärdesgatan

 

2020-05-10

Ett unikt pollineringsprojekt för stadsmiljö har inletts mitt i Kungliga nationalstadsparken. En sträcka om 700 meter på Gärdesgatan ska planteras för att på bästa möjliga sätt ge en egen gynnsam väg för pollinerare. Invigningen av projektet planeras till sommaren.


För grundidén till pollinerarprojektet står Östermalms/Norrmalms stadsdelsförvaltning. Men det är Lasse Hellander, biodlare med lång erfarenhet och utbildad trädgårdsmästare, som leder genomförande och planering.

Längs Gärdesgatan skapas olika zoner med olika växtlighet - miljöer som på olika sätt attraherar pollinerare. Uppdraget är att skapa en växtlighet som är insektsvänlig, lättskött och estetisk.

Nyponbuskar, stockrosor, lavendel, kantnepeta och ettåriga ängsblommor sås för att samsas med japansk lönn och tall. De nya växterna får komplettera de befintliga som redan växer här som kastanj och lönn.  

Förhoppningen är att kunna inspirera även andra kommuner och förvaltningar till pollinerarvänlig stadsplanering - stadsplanering för en hållbar framtid.

>> Läs mer i artikel på Sveriges biodlare riksförbund här.

Skriv ut