Nötskrika1BABw.jpg

Nötskrika. Foto: Björn-Axel Beier.

Grafiskt element

Ta en promenad i parken och njut av våren och fåglarna

 

2020-03-18

I dessa tider av oro och mycket inomhusvistelse kan det vara extra viktigt att komma ut och få lite luft, njuta av vårsolen, se natur och höra fågelsång. Tyvärr har de guidade fågelskådarturerna på tisdagarna i Nationalstadsparken ställts in fram till den 28 april på grund av coronapandemin. Men det hindrar inte att du kan gå ut på en egen promenad.

Går du utan kikare kan du njuta av snödroppar, de första blommande vårlökarna och en och annan blåsippa som har börjat titta fram bland löven.

Tar du kikare med så är chansen god att att du kan få en bra inblick i fåglarnas vardag. Fågellivet bryr sig inte om corona. Och det är bra för över hundra fågelarter häckar i Nationalstadsparken. Gråtrut, björktrast, gröngöling, mindre hackspett och kattuggla är några av de fågelarter som har noterats i parken bara under den senaste veckan.

Fågellivet gynnas av de många grova träden och hålträden som finns bevarade här. Genom åren har inte mindre än 250 arter skådats i Nationalstadsparken. I de delar där det finns äldre barrskog häckar bland annat duvhök, nötskrika och barrskogsmesar. 

Nötskrikan är känd för sitt skräninga läte men också för att kunna härma andra fåglar. Namnet har den fått för att den också är förtjust i nötter och ekollon.

Visste du att nötskrikan fyller en viktig funktion för ekens föryngring? Varje höst hamstrar och gömmer den ekollon i marken. Men några ekollon glöms alltid bort och kan sedan börja gro.

I folktron i vissa delar av Sverige ansågs nötskrikan bringa lycka med sig, till exempel god jaktlycka. I andra delar av landet har den setts som en olycksfågel. Där skulle du helst vända om om du stötte på en nötskrika när du var på väg i ett ärende någonstans.

Vilket som är sant får du kanske prova själv i väntan på att fågelskådarturerna tas upp igen, förhoppningsvis i maj.

Här är några bra platser för att spana in fågellivet:

  • Isbladskärret på Södra Djurgården
  • Strandområdet utmed Stocksundet
  • Strandängarna mot Brunnsviken 
  • Barrblandskogen i området mellan Uggleviken till Laduviken på Norra Djurgården

 

Skriv ut