Karta över Nationalstadsparken 25-årsjubileum. Källa: Länsstyrelsen Stockholm.

Karta över Kungliga Nationalstadsparken, 25-årsjubileum. Källa: Länsstyrelsen Stockholm.

Grafiskt element

Kungliga nationalstadsparken fyller 25 år

 

2020-01-31

I år är det 25 år sedan Kungliga nationalstadsparken bildades. Ett 27 kvadratkilometer stort grönområde i Stockholm och Solna med ett rikt djurliv och historiska landskap och byggnader. Att ha tillgång till ett område med alla de värden som parken rymmer mitt i en storstad är unikt. Under 2020 firar vi detta genom att visa upp parken.

En oas i hjärtat av din stad

Kungliga nationalstadsparken erbjuder något för alla. Här samsas promenadvägar i historiska parker med stigar i naturskog, ett rikt djurliv med ett pulserande stadsliv, här finns slott och torp, hav och äng, och här finns muséer och nöjesattraktioner. I parkens strövområden finns platser för vila och lugn men även ytor för aktivitet och evenemang.

25-årsjubileum

Under året firar vi Kungliga nationalstadsparken med guidade turer, föreläsningar, en fotoutställning vid Nybroviken och blandade aktiviteter ute i parken.

  • I kalendariet hittar du evenemang, de fylls på efterhand.
  • I sociala kanaler hittar du aktiviteter under #Nationalstadsparken25år.

    Här på webbplatsen berättar vi om arbeten och insatser som pågår eller har genomförts genom åren för att vårda och utveckla parken.

 

Världens första nationalstadspark

Kungliga Nationalstadsparken inrättades 1995 som den första nationalstadsparken i världen. Den är hittills den enda nationalstadsparken i landet. Bakgrunden till parkens uppkomst är att området i början på 1990-talet var hotat av omfattande exploatering. Det gällde då att skydda områdets stora natur-, kultur- och rekreationsvärden, vilket gjordes tack vare engagemang och samverkan hos myndigheter, ideella organisationer och politiska krafter. Området är nu i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. miljöbalken 7§.


Viktig för biologisk mångfald

Även om många känner Kungliga nationalstadsparken i sina delar – Södra Djurgården, Hagaparken, Ulriksdal, Norra Djurgården, Fjäderholmarna med mera – så är det helheten som gör parken unik. Växt och djurlivet är rikt, cirka tre fjärdedelar av Upplands alla växter och djur finns i parken. Med sitt stora bestånd av gamla grova ekar – det största i norra Europa – är den ett viktigt kärnområde för biologisk mångfald. Med sitt centrala läge bildar Nationalstadsparken värdefulla spridningskorridorer för växter och djur genom stadsbebyggelsen. En viktig del i förvaltningen av parken handlar just om att vårda de så kallade gröna sambanden.

Ett historiskt och kungligt arv

I Kungliga nationalstadsparken är historien alltid närvarande. Som hörs på namnet finns här gott om spår efter kungligheter. Slotten förstås – Gustav III Paviljong, Rosendal, Ulriksdal och Haga – men också mindre byggnader som Karl XII:s fiskarstuga på Norra Djurgården. Det kungliga jaktintresset bevarade de öppna markerna på Norra och Södra Djurgården. Södra Djurgården öppnades så småningom upp för allmänhetens folknöjen, vilket kännetecknar användningen än idag. De många olika parklandskapen har också kommit till genom kunglig inspiration. Hagaparken, där Kronprinsessan Victoria nu bor med sin familj, var från början en beställning från Gustav III och hör till Europas bäst bevarade engelska landskapsparker.

Ett av våra största besöksmål och en uppskattad plats för hälsa och rekreation

Kungliga nationalstadsparken är det mest välbesökta grönområdet i Sverige. I parken ryms besöksmål som är kända långt utanför länets och landets gränser – parkerna, slotten, lärosätena, Södra Djurgården med sina muséer och attraktioner samt Fjäderholmarna och dess skärgård. Parken är också viktig för storstadsbornas hälsa och välmående. Det visar inte minst det ökade besökstrycket på parken. Flera motionslopp går i parken och det finns gott om platser att promenera, cykla, bada och picknicka på.

Skyddar vi parken skyddar den oss

I dag vet vi hur betydelsefulla parker är i stadsmiljöer för att hantera klimatförändringar. Kungliga nationalstadsparken kan bidra till ett jämnare klimat genom att fungera som en naturlig buffert mot påverkan från väder och vind. Soliga sommardagar bidrar parken med skugga och lägre temperatur och vid störtregn har parken förmågan att ta emot vatten. Träden och växtligheten hjälper oss att rena luft, dämpa buller och ger samtidigt hem åt viktiga pollinerare.

Så här i efterhand kan vi konstatera att det var ett framsynt beslut att bilda Kungliga nationalstadsparken. Med en växande befolkning, ett ökande besökstryck och hotande klimatförändringar är parken och de värden den bidrar med mer värdefulla än någonsin. Det lagstadgade skyddet är fortsatt viktigt att värna men också det skydd som vi som besökare kan ge genom vår uppskattning, respekt och ett varsamt nyttjade.


Läs mer i länkarna till vänster på denna sida:


>> Om vad en nationalstadspark är och vilka som gör vad i parken.

 

Se en kort film om Kungliga nationalstadsparken:

>> Kungliga nationalstadsparken, svensk textning (1,5 minut) 

>> Movie about The Royal National citypark (1,5 minutes) – english version

Skriv ut