Folke-Bernadotte-bron-Foto-Monica-Johnson-455px.jpg

Det sista förbereldelserna på den nya bron. Foto: Monica Johnson.

Grafiskt element

Nu invigs nya bron på Djurgården

 

2019-09-13

Den 17 september 2019 invigs Folke Bernadottes bro. Den nya bron sträcker sig över Djurgårdskanalen och binder samman Museiparken med Rosendal. Allmänheten är välkommen att närvara vid invigningen och premiärpromenera över bron. Under invigningsdagen finns även möjlighet att gå med på en kostnadsfri visning av Rosendals slott.

Inte den första bron på platsen

Den nya bron – som fått namnet Folke Bernadottes bro– är inte den första bron som ligger här. Redan 1820 lät kung Karl XIV Johan bygga en pontonbro över Djurgårdskanalen på precis samma plats. Kungen hade sin lantegendom med tillhörande lustslott på Rosendal och behövde en kort förbindelse mellan slottet och det militära övningsfältet på Ladugårdsgärde som han ofta besökte till häst. Vintertid gick det ofta att rida över isen men för sommaren krävdes en tillfällig pontonbro för att slippa omvägen in över land. Pontonbron användes under perioden 1820–1848.

Dagens bro är åttio meter lång och byggd i ett enda smäckert spann av stål. Arkitekter är &Rundquist Arkitekter. Bakom initiativet står Kungliga Djurgårdens förvaltning som har delfinansiering från de medel för utveckling av Kungliga nationalstadsparken som Länsstyrelsen Stockholm förfogar över.

Bron sedd från kanalen. Foto: MOnica Johnson. 

Bron sedd från kanalen. Foto: Monica Johnson.

Lättare att ta sig mellan Södra och Norra Djurgården

Med den nya bron binds Södra och Norra Djurgården samman. Förhoppningen är att den ska locka fler besökare att röra sig mellan Museiparken och Djurgården. Men också att fler besökare hittar till Rosendals slott. Slottet med dess vackra slottspark och trädgård är ett av landets främsta exempel på svensk empirstil. Just nu pågår en omfattande restaurering och upprustning av slottsparken.

Rosendals slott.Foto: Monica Johnson. 

Rosendals slott. Foto: Monica Johnson.

Kunglig invigning och slottsguidningar invigningsdagen till ära

Den 17 september invigs bron med en ceremoni där kungaparet närvarar. Ceremonin hålls vid norra brofästet vid Djurgårdsbrunnsviken, nedanför Tekniska museet. Den är öppen för allmänheten med start kl. 11. Under eftermiddagen ges –dagen till ära – gratis visningar av slottet Rosendal. Slottet som Karl XIV Johans lät uppföra som sitt lustslott står till stor del orört sen Karl Johans tid.

Läs mer

Läs mer om invigningen och de guidade visningarna på kungligaslotten.se

Skriv ut