Strandpromenaden Bergianska

Strandpromenaden, Bergianska trädgården. Foto: Eva Dalin.

Grafiskt element

Promenadslinga i Bergianska trädgården visar växternas evolution

 

2019-08-27

Parkerna runt Brunnsviken – Hagaparken, Pipers park, Tivoliparken, Bergianska trädgården – har alla skapats utifrån visioner om olika tiders parkideal. I Bergianska trädgården berättas nu även historien om de allra första växterna.

På promenadslingan kan du – i egen takt – gå längs strandpromenaden och följa med på en tidsresa flera hundra miljoner år tillbaka i tiden. Välkommen att ta del av historien om de första växterna – växternas ursprung.

Visar alla större växtgrupper som finns på jorden 
Promenadslingan visar växter ur alla större växtgrupper som finns på jorden. Här får du se och lära dig om olika växter har utvecklats, allt från mossor och ormbunkar till barrträd och blomväxter.

Slingan innehåller tretton stopp med tillhörande informationsskyltar. Den börjar vid Japanska dammen och slutar vid Italienska terrassen. Det tar cirka 20 minuter att promenera från den första skylten till den sista. Längs med vägen finns flera trevliga rastplatser.

Karta. Promenadslingan.

Karta Evolutionsslingan. Källa: Bergianska trädgården.

Bildtext: Kartan visar promenadslingan och dess 13 informationspunkter. På varje punkt finns en informationsskylt.

Obs! Längs Brunnsviken är det delvis brant lutning. Evolutionsslingan går genom kuperad terräng som bitvis har stor väglutning. Läs mer om tillgängligheten på Bergianska trädgårdens webbplats.

Landväxterna kommer från vattenlevande förfäder
Landväxter, eller bara ”växter” som vi säger i dagligt tal, har utvecklats från vattenlevande förfäder. Men livet på land ställer andra krav än vattenliv. De landlevande växterna fick därför utveckla skydd mot uttorkning och stödjevävnad för att hålla sig upprätt i en vattenfri miljö och något slags fäste.

De äldsta växtfossilen som hittats är närmare 470 miljoner år gamla sporer (jorden är cirka 4 600 miljoner år gammal). Sporerna liknar dem som finns hos dagens levermossor vilket tyder på att levermossorna är en tidig växtgrupp på land. Sedan dess har många växtgrupper utvecklats. De växter som finns idag delas in i tre olika grupper: mossor samt lummerväxter, ormbunksväxter och fröväxter.

Visste du att...
Varken svampar eller lavar är växter! Lavar är en symbios mellan olika organismer: alger och cyanobakterier samt svampar. Svampar är närmare släkt med djur än växter.

Läs mer på Bergianska trädgårdens webbplats 
 

Skriv ut