Kastellholmen_vinter_Johan_Sjölander_455x365.jpg

Kastellholmen. Foto: Johan Sjölander.

Grafiskt element

Sportlovstips – upptäck Nationalstadsparken

 

2019-02-27

Är du i stan och vill ut och röra på dig under sportlovet? Ett tips är att se din stad med nya ögon. Upptäck till exempel Kungliga nationalstadsparken. Var ligger den och vad finns där? Var hittar du Kraus grav, Rövarns holme eller Prins Eugens ek?

Kungliga nationalstadsparken är huvudstadens stora lugna oas. Som ett lapptäcke av natur- och vattenområden sträcker den sig över en mil från Ulriksdal och Sörentorp i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder.

De flesta stockholmare och hitresta besökare har varit i Nationalstadsparken – men ofta utan att veta om det. Det räcker att ha besökt kända områden som Brunnsviken, Hagaparken, Djurgården, Ladugårdsgärdet – eller besöksmål som Skansen, Gröna lund, museerna på Djurgården eller Naturhistoriska riksmuseet, Bergianska trädgården, Koppartälten eller Fiskartorpets 4H-gård. De ligger nämligen alla inom Nationalstadsparkens gränser.

Ett sportlovstips är att ta på dig Nationalstadsparks-ögonen en dag och undersöka och utforska parken. Som inspiration finns en cykelkarta som du även kan promenera efter. Och en frågesporten nedan.

 

Frågesport – testa kunskaperna om Nationalstadsparken

 

1. Nationalstadsparken har ett unikt ekbestånd. Djurgårdens äldsta ek, Prins Eugens ek, uppskattas vara ungefär 800 år gammal. Var växer den?

a) I Tessinparken
b) Vid Aula Magna, Stockholms Universitet
c) På Waldemarsudde

2. Området Fiskartorpet på Norra Djurgården har fått sitt namn efter

a) Karl XI:s fiskarstuga som låg här på 1680-talet
b) Huset som fiskare Karlsson i Strindbergs Hemsöborna bodde i
c) Det värdshus som skärgårdsfiskare under 1800-talet använde för leveranserna till Stockholm

3. 1700-tals teatern Confidencen i Ulriksdal erbjuder konserter i en unik byggnad. Vad användes byggnaden till innan den blev teater?

a) Ridhus åt drottning Hedvid Eleonora
b) Invalidhotell för krigsveteraner
c) En fabrik för smörjoljeprodukter

4. Kaninholmen, Libertas holme och Rövarns holme är några av de öar som finns inom Nationalstadsparkens gränser – vilka av öarna nedan ligger också inom Nationalstadsparken?

a) Långholmen, Lindholmen och Björkö
b) Kvarnholmen, Danmarks holme och Tegelön
c) Skeppsholmen, Kastellholmen och Beckholmen

5. På 1500-talet var Skeppsholmen en kunglig lustgård och fick namnet Lustholmen. På 1640-talet fick ön sitt nuvarande namn. Vilken byggnad hör inte hemma på Skeppsholmen?

a) Tyghuset
b) Skomakarhuset
c) Långa raden

6. Tonsättaren Joseph Martin Kraus kallas ibland för "den svenske Mozart". Han skrev opera åt Gustaf den III och var vän med Carl Michael Bellman. Sjuk och utfattig avled han år 1792. Var ligger Kraus grav?

a) Vid Lilla Skuggan
b) Vid Rosendalsängen
c) På Tivolihalvön

7. Igelbäcken som sträcker sig genom Nationalstadsparkens norra del var en viktig farled under förhistorisk tid. I dag förekommer två nationellt sällsynta fiskarter i bäcken, vilka?

a) Tångsnälla och Hornsimpa
b) Grönling och Nissöga
c) Öring och Lerstubb

8. En av världens första automatiska fyrar tillverkades av AGA på Lidingö och installerades på Södra djurgården 1905. Vad kallas den?

a) Libertas fyr
b) Blockhusuddens fyr
c) Svartklubben

Rätt svar: 1c, 2a, 3a, 4c, 5b, 6c, 7b, 8b

 

Ta reda på mer


  

Skriv ut