vattensalamandrar-funna-i-louddens-oljehamn-_455x357pxl.jpg
Grafiskt element

Ny damm för vattensalamandrar

 

2018-12-11

En ny damm för större vattensalamandrar kommer att anläggas i närheten av Loudden i Nationalstadsparken. Större vattensalamander är ovanlig i Stockholm och det finns färre än tio platser med arten.

I Loudden har Stockholms stad gjort ett antal utredningar inför planering och byggnation i området. Bland annat har en naturvärdesinventering gjorts i Louddens oljehamn. Vid inventeringen upptäcktes en stor population av större och mindre vattensalamander i en damm. Vattensalamander är skyddade enligt artskyddsförordningen, och Naturvårdsverket har tagit fram ett särskilt åtgärdsprogram för större vattensalamander. Mindre vattensalamander är en vanligare art.

Arbetet med dammen vid Loudden påbörjades i december och beräknas pågå till februari 2019. Planen är att flytta över salamandrarna till sin nya livsmiljö under 2019 och sedan följa hur populationen utvecklas.


 

Skriv ut