Vrak hittat i Nationalstadsparken.Foto: Jim Hansson, Statens maritima museer.

Vrak från dykningarna i Nationalstadsparken. Foto: Jim Hansson, Statens maritima museer.

Grafiskt element

Nyupptäckta vrak i Nationalstadsparken undersöks

 

2018-10-17

Marinarkeologer från Sjöhistoriska museet undersöker under oktober flera nyupptäckta vrak kring Djurgården och Fjäderholmarna. Syftet är att få större kunskap om Nationalstadsparkens maritima kulturarv, om vad som döljer sig under vattenytan.

Kultur- och naturvärden inom Kungliga nationalstadsparken är relativt väl utforskade. Det maritima kulturarvet, det vill säga spår av händelser och verksamheter med en maritim anknytning, inte är lika väl undersökta. Detta trots att sjövägen längs och till det som idag är Nationalstadsparken har varit väl trafikerad genom århundradena.

Länsstyrelsen Stockholm har tillsammans med Sjöhistoriska museet identifierat ett 40-tal vrak längs Nationalstadsparkens vattenstråk. Vid karteringen, som gjordes före sommaren från ytan med hjälp av avancerad ljudteknik, överraskades marinarkeologerna av den stora mängden vrak. En bidragande orsak till det stora antalet vrak är vårt bräckta vatten. Det skapar ovanligt bra förutsättningar för att bevara vrak.

Alla vrak har sin historia och berättar om parkens historia

Fynden hittills är allt från mindre ekor till 30 meter långa stora pråmar och fartyg. Mestadels har vrak från 1800- och 1900-talet hittats. Ett fynd av en mindre båt har gjorts där dykarna tror att dateringen kan vara äldre. Men innan något kan sägas säkert måste mer efterforskningar göras och datering fastställas.

Varje vrak har sin egen historia som berättar om livet i området genom tiderna. Vissa vrak kan ha kapsejsat, andra har medvetet ”skrotats” eller fått en andra användning som utfyllnad eller kanske som fundament för ett bygge.

Vrak sett från aktern. Foto: Jim Hansson/Statens maritima museer

Vrak sett från aktern. Foto: Jim Hansson/Statens maritima museer.

Promenadstråk och nytt marinarkeologiskt museum planeras

Dykarnas dokumentation, kulturhistoriska värdering och beskrivning av upplevelsevärdena kommer att ligga till grund för ny kunskap som ska spridas till allmänheten. Bland annat planeras två maritimhistoriska promenadstråk och ett nytt marinarkeologiskt museum.

Vattnet och närheten till vatten präglar Nationalstadsparken

Vatten och kust är en viktig ingrediens i Nationalstadsparken. Cirka 30 procent av parkens areal är vatten – Saltsjön, Djurgårdsbrunnsviken, Lilla Värtan, Edsviken, Brunnsviken, Husarviken och Uggleviken för att nämna några.

Sjötrafiken har genom tiderna har varit viktig i parken liksom i omvärlden. Här har såväl vikingabåtar, segelskutor, militärfartyg, roddbåtar med fiskare och roddarmadamer och kungliga lustjakter tagit sig fram.

>> Intervju med Jim Hansson, marinarkeolog vid Statens maritima museer, i SVT Morgonstudion 2018-10-17 (intervjun pågår 00:09:08–00:15:12)

>> Läs pressmeddelande från Sjöhistoriska museet 2018-10-16

Skriv ut