bro_brunnsviken.jpg

Så här kommer den nya gångbron över Djurgårdsbrunnsviken se ut när den är på plats sommaren 2019. Bron har fått namnet Folke Bernadottes bro. Bild: &Rundquist Arkitekter.

Grafiskt element

Ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken

 

2018-10-04

Nu har arbetet startat med den nya gångbron över Djurgårdsbrunnsviken. Bron ska binda ihop museiparken på norra Djurgården med Rosendal på södra Djurgården. Den ska enligt planerna invigas hösten 2019.

Södra Djurgården är Nationalstadsparkens mest besökta del men besökarna är ojämnt fördelade över ön. Det har länge funnits önskemål att göra de delar av södra Djurgården som hamnat i skymundan, som området kring Rosendal, mer tillgängliga. Med en bro mellan Djurgårdsbron och Djurgårdsbrunnsbron kan helt nya gångströmmar skapas i området, t ex till och från den nya Norra Djurgårdsstaden.

Bron placeras på samma plats som Karl XIV Johans flottbro 1820-1848, där det även låg en bro under Stockholmsutställningen 1930. På förslag från allmänheten har den fått namnet Folke Bernadottes bro, efter den ideellt engagerade Folke Bernadotte, som bodde på Dragongården intill bron och vars byst flankerar norra brofästet. Bron har ritats av &Rundquist Arkitekter, som även ritat andra Djurgårdsbroar.

Detaljplanen för bron godkändes redan 2015. Under hösten 2018 inleds gjutningen av brofundamenten. Samtidigt byggs själva bron på Stål- och Rörmontage i Blekinge för att lyftas på plats efter sommaren 2019. Därefter återstår anpassning av vägar med mera på ömse sidor av Djurgårdsbrunnsviken. Invigningen blir nästa höst. Med samma segelfria höjd som intilliggande broar – 3 meter – påverkas inte sjötrafikens framkomlighet.

Det är Kungl. Djurgårdens förvaltning som svarar för den nya gångbron som beräknas kosta 38 miljoner kronor. Länsstyrelsen Stockholm bidrar med 10 miljoner kronor från de medel som avsattes för att utveckla Nationalstadsparken i och med uppgörelsen kring byggandet av Norra Länken. Totalt avsattes 100 miljoner kronor som kan användas till olika projekt och restaureringar inom parken.

Bilder från första spadtaget för bron


Bild: Calle Ros Pehrsson


Bild: Oscar Carheden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut