IMG_0042_600x470.jpg
Grafiskt element

Minnesvården efter flodvågskatastrofen öppen för allmänheten

 

2018-09-10

Den minnesvård efter flodvågskatastrofens offer 2004 som anlagts på Djurgården i Nationalstadsparken är nu öppen för allmänheten.

Minnesvården invigdes officiellt i början av sommaren men har hållits stängd under sommaren för att gräs, blommor och buskar skulle få möjlighet att etablera sig. Den är ett regeringsuppdrag som Statens fastighetsverk, i samarbete med Statens konstråd, och i samråd med Kungliga Djurgårdsförvaltningen svarar för. På platsen, en vacker södervänd sluttning på Blockhusudden invid Thielska galleriet på Djurgården, har 1 250 kubikmeter jord, med hjälp av grävskopor, skovlar, mallar och skickliga händer formats till mjukt rundade landskapsvallar i en stor dubbelspiral. Det är konstnären Lea Porsagers som utformat minnesvården, som har namnet Gravitational Ripples.

Hur kommer man till minnesvården?
Det bästa sättet att ta sig till minnesvården är med allmänna kommunikationer.
Buss: linje 69 från centrala Stockholm. Busshållplats Blockhusudden ligger alldeles invid minnesvården.

Läs mer

Skriv ut