Ek-600x470.jpg
Grafiskt element

Lär känna Sveriges största trädart!

 

2018-08-07

Följ med på ekvandring och lär dig mer om våra fantastiska ekar och deras rika biologiska mångfald under en härlig vandring i Nationalstadsparken. Här finns det största området i norra Europa för gamla ekar.

Under vandringen bekantar vi oss med Sveriges största trädart, som är en viktig boplats för uppemot 1500 organismer. Med Pernilla Nordström och Miguel Jaramillo från Länsstyrelsen, samt personal från Naturhistoriska riksmuseet. Vandringen utgår från museet söndagen den 19 augusti, kl 13.00. Vi får säkert också höra om angreppen på ekbladen under våren - och vad som bodde i dem, liksom om den malinvasion som sedan skedde.

Läs mer

Skriv ut