Gongol-delfinen_455x357.jpg

Så här såg det ut i Brunnsviken under Kulturhuvudstadsåret 1998 när gondolen Delfinen II senast var i bruk. I sommar kommer den åter att användas vid olika event i Brunnsviken och minna om Gustav III:s tid.

Grafiskt element

Upplev Brunnsviken som Gustav III

 

2018-07-04

Under sommaren 2018 kan du upptäcka Brunnsviken på samma sätt som Gustav III. En återskapad kopia av hans lustgondol Delfinen kommer då att ligga till sjöss strax nedanför Vasaslätten som del i en förstudie som Solna stad driver.

Gondolen, som följdriktigt har döpts till Delfinen II, är en roddbåt för 12 passagerare och ska under sommaren testas genom olika events som lyfter båtens och parkens spännande historia. När Gustav III gjorde en resa till Venedig fick han idén. När han kom hem lät han bygga två lustgondoler vid varvet i Karlskrona som sjösattes i Brunnsviken 1787. Enligt källor var kungen "oändligt nöjd" och ett flertal målningar och litteratur bekräftar att kungagondolerna Delfinen och Galten användes fram till mitten av 1800-talet.

Replikan Delfinen II byggdes inför Kulturhuvudstadsåret 1998 och användes för turer på Brunnsviken. Båten ägdes av Bergianska trädgården men nuvarande ägaren, Lennart Staaf, fanns med redan då och han tog över gondolen för några år sedan. Därefter har den renoverats.

– Den är nu i bättre skick än när den byggdes, berättar Lennart Staaf.  Det är en exakt kopia av den ursprungliga Delfinen och byggd i samma material. Det är naturligt att den återvänder till Solna och Brunnsviken där den en gång hörde hemma.

Solna stad har nappat på idén och från 13 juli kommer båten att användas i publika program och aktiviteter som arrangeras under sommaren i samband med förstudien.

– Det är ett av de utvecklingsprojekt vi driver i Nationalstadsparken. Vi vill pröva hur båten kan användas i olika program riktade till skolor och grupper. Under hösten kommer vi att utvärdera om den kan bli del i vårt samarbete med övriga aktörer i parken för att göra parkens natur- och kulturarv levande för en bred målgrupp, berättar Johanna Molvin, sektionschef på kultur- och fritidsförvaltningen i Solna.

Originalet Delfinen, tillsammans systergondolen Galten, finns på Sjöhistoriska museet men visas för tillfället inte publikt. Så enda chansen att få uppleva något liknande är att ta sig till Brunnsviken och se kopian Delfinen II ligga och spegla sig i vattnet vid Gustav III:s paviljong.

Förstudien om att använda Delfinen II i Brunnsviken genomförs med bidrag från de medel Länsstyrelsen Stockholm disponerar och som avsattes för att satsa på Nationalstadsparken i och med uppgörelsen kring byggandet av Norra Länken. Totalt avsattes 100 miljoner kronor som kan användas till olika projekt och restaureringar inom parken.

Skriv ut