vattensalamandrar-funna-i-louddens-oljehamn-_455x357pxl.jpg
Grafiskt element

Vattensalamandrar flyttar in i Nationalstadsparken

 

2018-06-28

I Loudden, i södra Norra Djurgårdsstaden, har Stockholms stad gjort ett antal utredningar inför planering och byggnation i området. I samband med detta hittades en större population av större och mindre vattensalamandrar i en damm.

Eftersom dammarna kommer försvinna vid kommande byggnation måste vattensalamandra flytta in i Nationalstadsparken för att kunna leva vidare.

Vattensalamander är skyddade enligt artskyddsförordningen. Större vattensalamander är ovanligt i Stockholms stad och det finns färre än cirka tio platser med arten. Naturvårdsverket har tagit fram ett särskilt åtgärdsprogram för större vattensalamander. Mindre vattensalamander är en vanligare art.

I Nationalstadsparken i Kaknäsområdet, i närheten av Loudden, anläggs därför en eller två dammar för att populationen av större vattensalamandrar ska kunna leva vidare i närområdet. Arbetet pågår under 2018 och planen är att flytta över salamandrarna till sin nya livsmiljö under 2019 och sedan följa hur populationen utvecklas.
Dammarna kommer utöver att bli en ny livsmiljö för de salamandra som måste flyttas även bli ett positivt tillskott i Nationalstadsparken för andra arter som fåglar, insekter och andra groddjur som gillar mindre våtmarker.

Skriv ut