IMG_0042_600x470.jpg
Grafiskt element

Minnesvård efter flodvågskatastrofen

 

2018-06-07

I början av juni invigdes minnesvården efter flodvågskatastrofens offer 2004 som ligger på Djurgården i Nationalstadsparken. Den öppnas dock permanent först till hösten.

Invigningen gästades av anhöriga och närstående som drabbades av katastrofen, förutom av representanter för kungahuset och regeringen. Det var ett tillfälle att samlas och att ta del av minnesvården.

Ett regeringsuppdrag
Minnesvården är ett regeringsuppdrag som Statens fastighetsverk, i samarbete med Statens konstråd, och i samråd med Kungliga Djurgårdsförvaltningen svarar för. På platsen, en vacker södervänd sluttning på Blockhusudden invid Thielska galleriet på Djurgården, har 1 250 kubikmeter jord, med hjälp av grävskopor, skovlar, mallar och skickliga händer formats till mjukt rundade landskapsvallar i en stor dubbelspiral.

Konstnären Lea Porsagers som utformat minnesvården, Gravitational Ripples, har genom dubbelspiralen av jordvallar som stiger ur marken, utgått ifrån det kosmiska fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916. Det handlar om de pulserande rörelser som är en del av allt liv i universum, både i mikro- och makroformat.

– Minnesvården berättar om de energier som uppstår när naturens krafter sätts i rörelse och samtidigt naturens och mänsklighetens förmåga att återställa och läka sår efter plötsliga händelser, säger Lotta Mossum, curator på Statens konstråd.

Minnesvården öppnar efter sommaren
Minnesvården är en grön plats, med nysått gräs och nyplanterade blommor. Denna första sommar behöver den nya växtligheten få tillfälle att rota sig och växa sig stark. Därför kommer minnesvården att öppnas permanent först under sensommaren eller hösten 2018. Fram till dess omges den av ett genomsiktligt stängsel.

Skriv ut