NSP_Lekplats_161005.jpgGrafiskt element

Lekplats på Gärdet med gröna värden

Äntligen har arbetet med den nya lekplatsen på Gärdets sportfält kommit igång. Försenad upphandling och den sena vintern har satt käppar i hjulen. Det blir ingen traditionell lekplats – här kommer de gröna värden som parken står för att ges plats.

– Vi räknar med invigning i september eller möjligen oktober. Det är tråkigt att det blivit förseningar men nu är äntligen arbetet igång, berättar Ewa Reuterbrand som är landskapsarkitekt på trafikkontoret.

Lekmiljön har förberetts noga och Stockholms stad har haft dialogmöten och samråd med föräldrar och intresserade runt Gärdet. Den nya lekmiljön på sportfältet kommer även att bli en entré till Nationalstadsparken med information och kartor om parken.

– Lekmiljön ska stärka de värden som Nationalstadsparken står för, berättar Ewa Reuterbrand. Vi har saknat en entré till parken i den här delen av staden och det får vi möjlighet att skapa genom lekmiljön.

Den nya lekplatsen bygger inte på några vanliga standardlösningar. Allt som ska byggas på platsen kommer att vara i naturmaterial. Den ekologiska och biologiska mångfalden ska främjas. Här ska finnas plats för bin och fåglar. Stadsodling ska vara möjligt och pallkragar ska ställas ut. Klätterlek, sand- och vattenlek samt utsiktstorn, sittplatser och väderskydd ska rymmas. Fokus är på rörelse, samt barns och ungas förståelse för naturen och ekosystemet.

Delar av den lekutrustning som ska finnas i lekparken är designad av Georg Kellner, en känd tysk designer med uppdrag över hela världen. Stockholms stad har tidigare använt lekmaterial från samma upphovsman i Drakenbergsparken på Söder.

Lekplatsen medfinansieras genom Nationalstadsparkens utvecklingsanslag som avsattes som kompensation i och med byggandet av Norra Länken. Totalt avsattes 100 miljoner kronor som kan användas till olika projekt och restaureringar inom parken. Utvecklingsanslaget administreras av Länsstyrelsen.

Läs mer

Bildtext: Exempel på den typ av lekutrustning som är designade av Georg Kellner och som ska finnas i den nya lekplatsen på Gärdets sportfält.

Skriv ut