DSC_6050.jpegGrafiskt element

Maritima lämningar ska kartläggas

Nationalstadsparkens äldre historia är inte bara det vi kan se på land. En hel del gömmer sig i vattnet – och nu ska det kartläggas. Statens maritima museer planerar en inventering av parkens maritima lämningar. Fartygsvrak och andra fynd på sjöbotten samt i anslutning till vattnet ska undersökas.

Nationalstadsparken har rötter tillbaka till 1200-talet. Det var då Magnus Ladulås genom en donation lade grunden till det som sedan kom att utvecklas till en sammanhållen Nationalstadspark. Gravlämningar och annat av arkeologiskt värde på land har grävts ut i olika omgångar.

– Men mycket är kvar att kartlägga i och i nära anslutning till vattnet i Nationalstadsparken. Det har gjorts punktinsatser men det finns ingen samlad bild av det maritima kulturarvet.

Det säger Göran Ekberg, arkeolog vid Kulturarvsenheten på Statens Maritima Museer. Tillsammans med kollegor på enheten ska han under 2018 genomföra en kartläggning av det som är maritimt arkeologiskt intressant i parken. Det ska resultera i en rapport som beräknas vara klar i slutet av året.

– En mängd vrak från de militära verksamheterna vid Skeppsholmen och Galärvarvet är redan kända. I viken mellan Kastellholmen och Skeppsholmen ligger 15 fartyg, och fem av dem har varit fundament till en bro mellan öarna. Men det finns mycket mer som inte är lika känt och som minner om vad som historiskt utspelats sig i och runt Nationalstadsparken.

Göran Ekberg nämner som exempel att man hoppas på nya fynd kring den latrinstation som under 1800-talet fanns på Fjäderholmarna. Från den skeppades latrin från staden ut till bönderna i skärgården. Ett antal pråmar som svarade för verksamheten lär finnas på botten kring Fjäderholmarna.

– Även i och kring Brunnsviken finns mycket av arkeologiskt värde som inte kartlagts och som går tillbaka till Gustav III:s tid. Verksamheterna runt viken har troligen avsatt spår under ytan, säger Göran Ekberg.

Rapporten medfinansieras genom Nationalstadsparkens utvecklingsanslag  som avsattes som kompensationsersättning i och med  byggandet av Norra Länken. Totalt avsattes 100 miljoner kronor som kan användas till olika projekt och restaureringar inom parken. Utvecklingsanslaget administreras av Länsstyrelsen.

Foto: Jim Hansson


 

Skriv ut