IMG_8103.JPGGrafiskt element

Unga upptäcker Nationalstadsparken

Natur, kultur och historia är ledorden i det utvecklingsprojekt för unga som Solna stad driver under tre år med Nationalstadsparken i fokus. 2017 deltog 1200 elever från Solnas förskolor och skolor i pedagogiska program i parken.

Det är kultur- och fritidsförvaltningen i Solna som svarar för genomförandet. Förutom programmen som vänder sig till skolelever har det under 2017 bjudits på ett antal publika aktiviteter som guidade vandringar, familjevisningar och cykelturer.  Projektet har medverkat i Hagadagen och nationaldagsfirandet med Operan i Haga, och i slutet av året bjöds barn och unga in till en teaterföreställning i Koppartältet där Teater i Haga framförde familjeföreställningen Pojken och stjärnan.

2017, som var andra året av projektet, innehöll också lanseringen av Parkprat. Det är en audioguide som skapats av unga i Solna och som berättar om Nationalstadsparken på ett lite annorlunda sätt och med nya perspektiv. Den är tillgänglig för allmänheten via webb och app och kan även används i undervisning av skolor och förskolor.

– Vi vill lyfta fram andra röster än expertens, säger Johanna Molvin som ansvarar för projektet vid kultur- och fritidsförvaltningen. En del ungdomar besöker parken för första gången genom våra aktiviteter och med Parkprat låter vi dem guida till sina upptäckter i parken.

En av målsättningarna med utvecklingsprojektet är att arbeta med integration, och nyanlända elever från alla stadsdelar i Solna har deltagit.

– Det är tacksamt att arbeta med kulturarv och på så sätt anknyta till vad personer med olika bakgrunder kan ha med sig från andra delar av världen. Nationalstadsparken erbjuder många starka upplevelser som påverkar det pedagogiska arbetet positivt, framhåller Johanna Molvin.

Integrerande arbete har även skett med andra grupper – LSS och grundsärskola – som har kunnat arbeta likvärdigt inom projektet.

Under 2018 görs en särskild satsning på Tivoli som är en något bortglömd del av parken. En Tivolipromenad tas fram både för vuxna och barn med inriktning på kulturen och naturen, berättar Johanna Molvin

– Vi ska arbeta både med det historiska och lokala kulturarv som finns runt Tivoli. Hos Bergshamraborna är Tivoli särskilt älskat och vi ska försöka knyta an till det genom samverkan på olika sätt med aktörer i närområdet. För barnen berättar vi om naturväsen som också fanns med i dåtidens myter kring den engelska parken.

Ett projekt som än så länge är i sin linda är att även ta i bruk den replica av Gustav III:s gondol Delfinen som togs fram när Stockholm var Kulturhuvudstad 1998. Båten är en exakt kopia av den lustbåt som Gustav III själv använde för att färdas på Brunnsviken. Originalet förvaltas av Sjöhistoriska museet. Den moderna varianten av Delfinen tar tolv passagerare som skulle få chansen att glida fram på Brunnsviken på samma sätt som på 1700-talet.

Utvecklingsprojektet för unga delfinansieras med de medel Länsstyrelsen Stockholm disponerar, som avsattes för att satsa på Nationalstadsparken i och med uppgörelsen kring byggandet av Norra Länken. Totalt avsattes 100 miljoner kronor som nu kan användas till olika projekt och restaureringar inom parken.

Lyssna på ljudguiden Parkprat
https://webapp.onspotstory.com/solna/1/1417

Bildtext:
Utvecklingsprojekt för unga har under året medverkat i Hagadagen och nationaldagsfirandet med Operan i Haga. Då presenterades bland annat ljudguiden Parkprat.

Skriv ut