Djurgården–Scandinavias1attraction_455x365.jpgGrafiskt element

Djurgården får en tydligare profil

Djurgården ska få en tydligare profil och bli ännu starkare som besöksmål och turistattraktion. Två miljarder ska investeras de närmaste fem åren av medlemmarna i Kungliga Djurgårdens intressenter (KDI).


Djurgården, som är en del av Nationalstadsparken, lockar över 15 miljoner besökare varje år, och besökssiffran stiger.

– Det finns ingen attraktion som kommer upp i det antalet besök i Skandinavien och få i världen, berättar Camilla Zedendahl, VD för KDI. Genom det arbete vi drar igång nu vill vi utveckla Djurgården som besöksmål. Det är bra både för Nationalstadsparken, Stockholm och Sverige.

KDI har drygt 40 medlemmar i form av museer, restauranger, hotell och turistföretag verksamma på Djurgården. I över ett år har ett utvecklingsarbete bedrivits för att lägga en plan för hur aktörerna ska arbeta för att ge Djurgården en ny identitet. KDI:s medlemmar ska i fortsättningen lansera sig under den gemensamma symbolen ”Royal Djurgården” tillsammans med en ny slogan ”Scandinavia´s #1 attraction”. Den nya profilen har tagits fram i samarbete med varumärkesstrategen Julian Stubbs. Han ligger även bakom profileringen av Stockholm, ”Stockholm – Capital of Scandinavia”, som väckte stor uppmärksamhet när den presenterades för några år sedan.

– Våra medlemmar kommer att göra stora investeringar de närmaste åren. Nu har vi en strategi för hur vi ska samarbeta för att få ut mesta möjliga. Självklart är det viktigt att alla investeringar görs på ett hållbart sätt och vi gör det i samspel med den unika miljö som Nationalstadsparken utgör och som vi är en del av, säger Camilla Zedendahl.

Det är medlemmarna i KDI som själva svarar för marknadsföringen och det praktiska arbetet kring den nya profilen. KDI ska försöka hitta synergier och sätt att samverka. Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Stockholms stad och Länsstyrelsen är viktiga samarbetspartners.

– Ett starkt Djurgården är en tillgång för alla, framhåller Camilla Zedendahl.

Den som besöker Djurgården kan redan i höst uppleva hur ett mer offensivt Djurgården tar form. Från Djurgårdsbron till Allmänna gränd har det gjorts ljusinstallationer som lyser upp höstmörkret. Vägen in till Djurgården ska vara upplyst från höstlovet till sportlovet i vår för att markera att Djurgården är öppet och välkomnande året runt.


Läs mer: http://royaldjurgarden.se

Bildtext: Den som besöker Djurgården i höstmörkret möts sedan en tid av ljusinstallationer från Djurgårdsbron till Allmänna gränd. Ett litet uttryck för hur Royal Djurgården vässar sin profil – året runt.

 

 

 

 

 

Skriv ut