Tessinparken.jpgGrafiskt element

Tessinparken rustas upp

Tessinparken på Gärdet är en del av Nationalstadsparkens ”getingmidja” mellan Norra och Södra Djurgården. Parken är en viktig spridningskorridor för djur och växtarter. Under 2017 sker en upprustning för att förstärka och utveckla den biologiska mångfalden och öka naturupplevelserna i Tessinparken.

Tessinparken är en grön oas norr om Karlaplan. Den är T-formad och börjar i söder vid Valhallavägen och sträcker sig till Askrikegatan i norr. Parken anlades under 30-talet i samband med att bostadskvarteren runt parken byggdes och är ritad av Arvid Stille.

Upprustningen gäller främst den norra delen av parken, norr om Blanchegatan. Nya växter ska planteras för att öka den biologiska mångfalden, och höga buskar ska bytas till lägre för att öka tryggheten. Det ska även göras en föryngringsbeskärning av buskar och träd.

I planerna finns nya mötesplatser för både rekreation och odling, och belysningen ska ses över för att lyfta fram parkens värden och karaktär. Parkens karaktär ska behållas och dess historiska värden respekteras. Upprustningen ska vara klar under 2017. Den kommer inte innefatta parkleken eller övriga lekytor.

Östermalms stadsdelsförvaltning får bidrag till upprustningen av de medel som avsattes för att satsa på Nationalstadsparken i och med uppgörelsen kring byggandet av Norra Länken. Totalt avsattes 100 miljoner kronor som Länsstyrelsen Stockholm disponerar, och som nu kan användas till olika projekt och restaureringar inom Nationalstadsparken.

Skriv ut