projekt13miljoner_455x365.jpgGrafiskt element

13 miljoner satsas i Nationalstadsparken i år

Kungliga nationalstadsparken fick 100 miljoner kronor i anslag som kompensation för ingrepp i parken när Norra länken byggdes. I år satsas 13 av de miljonerna på olika projekt som samordnas av Länsstyrelsen.

Historiska parker och kulturlandskap restaureras, biologisk mångfald ökar genom våtmark och plantering och projekt som använder parkens naturmiljöer för rekreation och undervisning stöttas.
– I projekten utvecklar vi och sprider kunskap om Kungliga nationalstadsparken tillsammans med kommuner, markförvaltare och andra intressenter i parken. Budgeten är i praktiken det dubbla då bidragen till projekten motfinansieras med lika mycket eller mer av markägaren när en åtgärd utförs, säger Amelie Lindhagen, samordnare för Kungliga nationalstadsparken på Länsstyrelsen.

– Solna stad planerar i samarbete med Länsstyrelsen insatser som syftar till att vårda, utveckla och öka tillgängligheten till de stora värden som Tivoliområdet hyser, säger Nils Forsberg som är stadsträdgårdsmästare i Solna stad.

Michael Werner, förvaltare på Statens fastighetsverk, är positiv till samarbetet:
– Länsstyrelsen bidrar med delfinansiering av den första restaureringsetappen av Hagaparken i 1700-talets gustavianska anda. I Ulriksdals naturreservat, i en orörd del av Stockholmsåsen, planeras skogsvård och åtgärder för ökad tillgänglighet, säger han.

På Sportfältet, vid Sandhamnsgatan, påbörjas under hösten anläggandet av en unik och nyskapande lekmiljö för barn, med fokus på rörelse och naturpedagogik.

– Lekplatsen ska spegla Nationalstadsparkens gröna värden samt bidra till att stärka den biologiska mångfalden på Sportfältet, säger Ewa Reuterbrand, Landskapsarkitekt på Stockholm Stad

Läs mer projekt som Nationalstadsparken prioriterar i år

Bildtext: Bland annat ska våtmarken väster om koloniområdet vid Tivoli utvecklas för att stärka den biologiska mångfalden. Foto: Amelie Lindhagen. Skriv ut