FårGrafiskt element

Kungens får på plats!

Från början av maj betar Kungens får i Nationalstadsparken. Även i år är det två flockar – vid Stora skuggan och på Södra Djurgården – som ser till att landskapet hålls öppet. 160 tackor med ungefär lika många lamm har hyrts in över sommaren av Djurgårdsförvaltningen.

I över hundra år har traditionen med Kungens får funnits för att hålla Djurgårdens landskap öppet. Under många år var fårhjorden ägd av Stockholms stad och vandring genom Stockholm nattetid från Åkeshov till Norra Djurgården var en stor begivenhet. Sedan början av 90-talet hyrs fåren in från privata ägare. De får som nu varje sommar betar på Djurgården kommer från Lekeberga gård utanför Örebro där Nils och Ingrid Drakenberg håller får för köttproduktion. Sedan 1995 har de ansvarat för fåren i Nationalstadsparken.

Fåren går lösa på dagarna men det är fåraherdar med hundar vid respektive flock stora delar av dagen. På nätterna håller de till i flyttbart hägn. Djurens betande gör stor nytta för att bevara det öppna park- och naturlandskapet med sina typiska ekhagar.

Fåren anlände i år fredagen den 5 maj och är i Nationalstadsparken i 17 veckor, så i slutet av augusti har fåren gjort sitt och körs tillbaka till Lekeberga. För den som vill titta närmare på fåren är det enklast att utgå från 4H-gården vid Stora Skuggan, där det finns 100 tackor med lamm. På Södra Djurgården finns 60 tackor med lamm och de håller till vid Rosendal och Djurgårdsbrunnskanalen.

Skriv ut