Vinnande_bidrag_för_minnesvård_över_tsunamins_offer_455x365.jpgGrafiskt element

Vinnande bidrag för minnesvård över tsunamins offer

Det blev den danska konstnären Lea Porsagers förslag till minnesvård över tsunamins offer som segrade i den idétävling som utlysts. Minnesvården ska placeras på Blockhusudden.

Det är drygt tolv år sen 543 svenskar dog i den enorma flodvågskatastrofen som drabbade stora delar av Sydostasien. Regeringen har beslutat att upprätta en minnesvård för att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för efterlevande, anhöriga och närstående.

Statens fastighetsverk och Statens konstråd, i samråd med Sveriges Arkitekter, har ansvarat för den idétävling som genomförts för utformningen av minnesvården. Fem förslag valdes ut i en första omgång och ställdes ut, och nu har Gravitiational Ripples av konstnären Lea Porsager utsetts till vinnare av juryn. Förslaget har enligt juryn både högst kvalitet och bäst förutsättningar att efter vidareutveckling bli ett existentiellt verk som berättar om flodvågskatastrofen för nuvarande och kommande generationer. Namn på de omkomna kommer att finnas med på minnesvården i den utsträckning som anhöriga lämna sitt samtycke till det.

Platsen för minnesvården är en södervänd sluttning vid Blockhusudden på södra Djurgården, inte långt ifrån Thielska galleriet. Från parkeringsplatsen vid Djurgårdsvägen sträcker sig området nästan ända upp till Prinsessan Märtas väg. Platsen är en del av Nationalstadsparken, och området har stora natur- och kulturvärden med ett för området typiskt landskap med gamla ekar och lövträd.

Arbetet med att uppföra minnesvården beräknas starta under hösten 2017 och invigningen ska ske sommaren 2018. Statens fastighetsverk har det samordnande ansvaret för minnesvården. Statens konstråd projektleder produktionen av den konstnärliga gestaltningen. För det fortsatta underhållet av minnesvården ansvarar Statens fastighetsverk, i samarbete med Kungliga Djurgårdens Förvaltning som kommer att sköta växtlighet och mark på platsen.

Bildtext
Det vinnande förslaget Gravitiational Ripples som det förväntas se ut i verkligheten en sommardag. Platsen är formad som en spiral som vrider sig runt sig själv genom vallar som stiger ur marken. Utformningen gör att minnesvården smälter ihop med det omgivande landskapet vid Blockhusudden på södra Djurgården. För att alla ska kunna ta sig till minnesvården finns en parkeringsplats alldeles vid platsen och det är nära till en busshållsplats för linje 69

Läs mer

Skriv ut