Hagaparken_1805_455x365.jpgGrafiskt element

Hagaparken rustas upp

Restaurering av gångvägar och återplantering av träd ska ge Hagaparken ett mer ursprungligt utseende. Under 2017 inleder Statens fastighetsverk upprustningen av parken.

Hagaparken är Sveriges främsta exempel på en engelsk park, även om den också brukar kallas för en gustaviansk park eftersom det var Gustav III som tog initiativet till att anlägga parken. Men mycket har hänt sedan 1770-talet då en första enklare promenadpark anlades vid Brunnsviken och Hagaparken började ta form. 1935 blev Hagaparken ett statligt byggnadsminne och den ingår sedan 1995 i Nationalstadsparken.
 
– Vi vill bevara och utveckla de unika kultur- och naturvärdena i Hagaparken och Ulriksdals slottspark, säger Rein Matson, landskapsarkitekt vid Statens fastighetsverk som ansvarar för underhållet i Hagaparken.
 
I år påbörjas därför en del restaurering av de historiska parkerna. Restaureringarna bekostas delvis av de medel som Länsstyrelsen fick för att satsa på Nationalstadsparken i och med uppgörelsen kring byggandet av Norra Länken. Merparten av pengarna kommer från staten men även Stockholms stad bidrar.

– Vi börjar med den första restaureringsetappen av Hagaparken i år. Länsstyrelsen bidrar med lika mycket medel som Statens fastighetsverk lägger in i projektet, berättar Rein Matson.
 
Gamla gångvägar som inte längre syns ska tas fram igen. Till exempel går det att se på gamla flygfoton att gångvägar har gått på var sida om Gustav III:s paviljong och vid Lilla pelousen intill Café Vasaslätten. 
 
Vidare ska träd återplanteras vid Gustav III:s paviljong och i luckor i trädraderna som omger Pelousen, den stora öppna gräsytan nedanför Koppartälten. Ytterligare en insats som planeras är att röja i det som kallas för Ridbanan i skogen söder om Pelousen. Här var en ridbana i slutet av 1700-talet.
 
– Vi arbetar med ett förslag för Ridbanan där planen är att det även ska bli ett nytt pedagogiskt innehåll om natur för nyfikna barn och vuxna, säger Rein Matson som ser restaureringen som en viktig insats för att återställa Hagaparken i ett mer ursprungligt skick.
 
Projekteringen för arbetena har påbörjats och den första etappens arbete kommer att slutföras under året. Avsikten är att restaureringen ska fortsätta etappvis kommande år.
 
Bildtext
Hagaparken som den såg 1805 när Gustav IV Adolf var kung. Till vänster Hagaslott, till höger Gustav III:s paviljong, med de många promenadvägarna som skymtar ner mot Brunnsviken. Det lummiga intrycket förklaras bland annat av att det mellan 1785 och 1800 levererades 26 000 träd till Haga. Bilden är från Kungliga Husgerådskammaren.

 

 

 

Skriv ut