HagaPelousen3PNw.jpg
Grafiskt element

Föreläsningar om Hagaparken och Brunnsviken

 

2017-01-16

Ta chansen att höra mer om Hagaparken och Brunnsvikens historia ur olika perspektiv. Sex kungliga akademier har satt ihop en föreläsningsserie i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken.

Det är sju föreläsningar under våren, den första i januari och den sista i juni.

Temat är en resa i tiden över Haga och Brunnsviken, parkens idémässiga bevekelsegrunder och tillkomst. Rubriken på föreläsningarna är Vingslag över Haga. Ämnena spänner över Hagaparkens planering och arkitektur till kulturhistoriska nedslag som knyter an till parken och Brunnsviken. Horace Engdahl talar t ex på temat ”Arkadien sett från Bergshamra”.

Föreläsningarna hålls kl 15.00 i Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12, Stockholm. Därtill inbjuds till två promenader i Haga. Första föreläsningen är den 21 januari och därefter är det en i månaden fram till den 17 juni.

Det är fri entré men på grund av begränsat antal platser krävs föranmälan. Biljetter till föreläsningar och vandringar kommer att släppas åtta dagar före respektive arrangemang. Föranmälan görs via webbplatsen för Vingslag över Haga.

De sex akademierna som arrangerar i samarbete med Kommittén för Gustavianska Parken är Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vetenskapsakademien (1739), Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Svenska Akademien (1786) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811).

Se mer information om varje föreläsning i kalendariet och läs mer på

 

 

 

Skriv ut